מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום שלישי 12 פברואר 2013
אגודת מתיישבי גוש אדומים - עדכון
 

תושבי גוש אדומים היקרים!

לאחר שלש שנים של הכנות, יצאנו לדרך המשותפת.

בהתאם לצו שר הפנים המחייב ניהול מוניציפאלי של כל היישובים, שאינם ערים ומועצות מקומיות, על ידי וועד מקומי ולא על ידי אגודות שיתופיות ובשל ההכרה של משרד הפנים בכל גוש אדומים רק כישוב אחד, יצאנו כבר לפני למעלה משלש שנים לתהליך משותף של שילוב הגוש וארגון משותף של השירותים לכלל התושבים.

צוות מתנדב בהובלתה של אורנה מקוב ובסיוע מקצועי של מירי הר שושנים עמל על הקשר ועיצוב היחסים בין כל תושבי הגוש, הבנו שזו הזדמנות לכולנו לקרב, להתקרב ולמזג את השירותים והפעילות של שלש הקהילות. הקמנו יחדיו את האגודה הגושית שתאפשר לנו לנהל את חיינו בכללים של אגודה ואף זכינו לאישורים וברכת המוסדות.

האגודה הגושית החלה בפעולתה המשותפת ועתה עמד בפנינו האתגר האמיתי של מעבר מחזון למעש: בנית המערכת האירגונית והתקציב לשנת העבודה 2013. מתוך רצון משותף של כל הגורמים קבענו כמסגרת כי בשלב הראשון נמשיך להעסיק את כל העובדים הקיימים למשך שנת מעבר, עד לגיבוש והתנסות בדרך החדשה.

בסיוע מקצועי של שי בן יוסף קיימנו תהליך אינטנסיבי של ברור המגמות, הכוונות והאפשרויות בתחומי העבודה השונים. קיימנו יום מרוכז בהשתתפות עשרות חברים ועובדי שלש האגודות וכן גורמי מקצוע מהמועצה, הייעוץ המשפטי המלווה ומשרד רואי החשבון המשותף, שבסופו עלה כי ישנו רצון רב ודרכים מעשיות, לקידום מיזוג כל השירותים כבר בטווח המידי. האיחוד צפוי להביא לכולנו מגוון רב יותר של שירותים קהילתיים ומוניציפליים, אפשרויות מעניינות חדשות להשתיכויות לקבוצות חברתיות חדשות על בסיס תחומי עניין ולא רק על בסיס קרבת מגורים, פתיחת תחומי ענין חדשים ושיפור משמעותי בניהול מתן השירותים השונים. לצד יתרון הגודל והאפשרות להשיג תקציבים ואמצעים מהמוסדות עלה החזון המשותף של הגדרת ה"ביחד" שלא באמצעות הבידול מן האחר. באותו ערב התכנס וועד ההנהלה של האגודה הגושית והחליט על איחוד השירותים, בניית מבנה אירגוני תואם והטיל על המזכירים להכין את תקציב 2013 בהתאם.

אלא שהחיים יותר מורכבים מהרצונות. בדיקת התקציבים של שלש האגודות העלתה פערים גדולים- מכיוון שהתקבלה ההחלטה שלא להכניס את ההכנסות מנכסי האגודות לתקציב האגודה הגושית, כפי שהיה בעבר, ולא לבצע שינויים בכוח האדם בשנת 2013, נוצרו פערים משמעותיים בתקציב בין ההכנסות להוצאות. בכדי לגשר על הפער, לאזן את התקציב ועמידה ביעד של תשלום שווה לשירותים שווים, נדרשה העלאת מסים חדה לחלק מהתושבים. הסתבר לנו, שצריך לבנות את התהליך באופן מדורג והוגן, למתן את העלאת המיסים, למי שצריך ולבנות את התהליך האופן מבוקר, בשיתוף הקהילות עצמן. חברי האגודות יצטרכו לקבל החלטות לגבי רכוש האגודות והקצאת נתח מן הרווחים לתקציב השוטף.

לכן, החלטנו ללכת בצעדים מדודים יותר משחשבנו לכתחילה ולראות בשנת 2013 "שנת שיתופי פעולה" – שנה שבה עדיין כל אחת מהאגודות תעסיק את עובדיה ותיתן את השירותים לתושב. בכל תחום בו הדבר יתאפשר, ניצור שיתופי פעולה לצורך ייעול השירות והורדת המחירים הדבר נוגע לתחומי הניקיון, הגננות השמירה והתרבות. תחום החינוך שבו אנו עובדים כבר כיום במערכת גושית יעובה החל מחודש אוגוסט והעבודה המשותפת תכלול גם את תחום הקייטנות, הצהרונים, המעונות וגני הילדים.

קבענו כי יבנה תהליך מוסדר בשנת 2013 לקראת המיזוג הצפוי בשנת העבודה 2014.

בשבועיים הקרובים יוכנו תקציבי 2013 לאישור פנימי בכל אחת מהאגודות, וכן באגודה הגושית ובוועד המקומי.

הוועד המקומי, הינו הגוף הרשמי של התושבים שפועל ב"זהות וועדים" עם ועד האגודה המשותפת והחלטותיו יחולו על כל תושבי הגוש, בין אלו שחברים באגודה ובין אלו שבחרו שלא להצטרף אליה.

הוועד המקומי הוא הגוף שיקבל את התקציבים מן המועצה האזורית והגופים הממשלתיים והוא זה שיחלק את התקציבים לאגודות השונות.

ישיבת וועד ההנהלה, שהתקיימה ב- 5 בפברואר, הוכרזה גם כישיבה הראשונה של הוועד המקומי. בישיבה נבחר ( על פי זהות ועדים ) ראש הוועד – דני תרזה וגזברית הוועד המקומי – תחיה עצר (מזכירת אלון) שתשמש גם כמזכירת הוועד המקומי.

ישיבות הוועד המקומי יתקיימו אחת לחודש, על מועד הישיבות, מיקומן וסדר היום הצפוי תינתן הודעה לתושבים בעלונים של האגודות וכן באתרי האינטרנט. הישיבות ככלל תהינה פתוחות וכל תושב יוכל לצפות בהן, למעט ישיבות שיוגדרו כישיבות סגורות, לישיבות יוזמנו גם נציגי הישובים במליאת המועצה.

הוועד המקומי יפרסם את החלטותיו לידיעת התושבים ואף יפתח דף אינטרנט באתר המועצה האזורית לשימוש התושבים.

מבוללים? – טוב, קשה להאשים אתכם, העסק מורכב אך אנו מקווים, בכל מאודנו, כי הדרך שבחרנו למיזוג הגוש תביא רק לתועלת לכלל ולכל אחד מהפרטים. אך עם הרבה מאמץ במעלה הדרך.

בתקווה להצלחה משותפת לכל התושבים שלנו.


חברי וועד ההנהלה

דני תרזה (יו"ר)

תמי אריכא, מנחם פריד, שרה סלנסקי, שמשון עומר, זהר יעקובי ואילן אליהו   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות