מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום שלישי 18 פברואר 2014
אסיפת חברים שנתית
 

ביום שני – ח' באדר ב' 10 במרץ 2014 תתקיים אסיפת חברים של אגודת מתיישבי גוש אדומים.

האגודה המשותפת לאלון, פכר אדומים ונופי פרת.

האסיפה תתקיים במועדון בנופי פרת בשעה 20:00, ובשעה 20:30 תחל בכל קוורום.

על סדר היום:

אישור מאזנים לשנת 2013 – ניתן לעיין במאזנים באתרי האגודות.

אישור תקציב 2014 – ניתן לעיין בהצעת התקציב באתרי האגודות.

בחירת ועדת בקורת – ניתן להגיש מועמדים עד למועד האספה לח"מ.

בחירת ועדת קלפי לצורך בחירת נציג החברים הזמניים באגודה. – הסבר: החברים הקבועים באגודה מיוצגים בוועד ההנהלה על ידי נציגים מתוך מזכירויות / ועדי האגודות. נציג החברים הזמניים (תושבים שאינם חברים באחת מהאגודות ונרשמו לחברות באגודה המשותפת ובני חברים בגיל 17 עד 30) יבחרו את נציגם לוועד ההנהלה במועד שייקבע על ידי וועדת הקלפי. יכולים לבחור  החברים הזמניים בלבד, יכולים להיבחר חברים זמניים או קבועים.

ב   ב    ר    כ    ה,

תחיה           עצר

מזכירת האגודה

   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות