מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום חמישי 31 מרץ 2016
בקשה לקבלת מידע מן הציבור (1/16 RFI) - אגודת מתיישבי גוש אדומים
 

בימים אלו מתקיימת עבודת תכנון משותפת להכנת תוכנית מתאר לגוש אדומים.

תוכנית זו תכלול את כל הקרקעות שבתחום השיפוט של כפר אדומים ומטרתה לקדם מבט ארוך טווח של המרחב, לייעד קרקעות לשימושים שונים ולקבע את מערכות התשתית והדרכים.

התוכנית תבנה על בסיס התוכניות שהוכנו בעבר על ידי גדעון חרל"פ ורכס-אשכול, שלא הושלמו ולא קיבלו מעמד סטטוטורי. תוכנית זו תהווה "תוכנית אב מנחה" לכל גוש אדומים ותאפשר הגשה של תוכניות מפורטות (תב"ע) והקצאת קרקעות ומשאבים למיזמים תוך התחשבות באיזונים בפיתוח העתידי ובשמירת הטבע והמרחב.

הרעיון המרכזי של התוכנית הינו ליצור מרכזי שירותים ומסחר בשלושת הישובים כמוקדי משיכה, לתאם את תוכניות ההתפתחות והבניה תוך שמירת האופי והצביון הכפרי-קהילתי לכלל ישראל ביחד. 

במסגרת זו הוועד המקומי פונה לתושבים להגשת הצעות ליוזמות בתחומים השונים:

  1. חקלאות- לרבות חקלאות מתקדמת ומוצרים חקלאיים.
  2. תיירות, לרבות צימרים, קמפינג, אטרקציות, הסעדה, בילוי ועסקים פרטיים.
  3. ספורט- לרבות מסלולי אופניים, מגרשים ומתקנים, חדרי כושר ועסקים.
  4. חינוך ותרבות -   פורמאלי ובלתי פורמאלי, לרבות מרכזי חוגים, משחקיות לגיל הרך, מרכז לפיתוח לימודי לתלמידים וסטודנטים, תנועת הנוער, מרכז מוזיקה, פיתוח אומנויות וכישרונות ועסקים משתלבים.
  5. פיתוח עסקים- לרבות עסקים פרטיים, שותפויות עסקיות מרכז מסחרי וכו'.
  6. שירותים קהילתיים וציבוריים – לרבות בריאות.
  7. שימור ופיתוח הטבע והסביבה.
  8. רעיונות נוספים.

הגשת הצעות

הגשת מענה לפנייה זו אינה מהווה בקשה ספציפית להקצאת קרקע או משאבים אחרים.

הוועד אינו מתחייב לכלול בתוכנית או להקצות קרקע או משאבים אחרים לפונים. גם מי שלא הגיש פניה במסגרת זו יוכל לפנות בעתיד לקבלת קרקע או משאבים להקמת מיזם בשטח האגודה.

רשאי להגיש הצעה: כל חבר או מועמד שמתגורר באחד משלושת הישובים.

ההצעות יוגשו בכתב בלבד בהתאם לתבנית המצורפת בזאת לכתובת המייל: taba.gushadumim@gmail.com 

מועד אחרון להגשת הצעות הינו 30 באפריל 2016.

וועדת התב"ע הגושית תהא רשאית לפנות לכל מציע לקבלת הבהרות ומידע נוסף בכתב.

בכוונתנו לפרסם את עיקרי ההצעות לציבור, מציעים המעוניינים בשמירת סודיות מלאה או חלקית, יציינו זאת במפורש במסגרת ההצעה.

לפרטים נוספים – ניתן לפנות בכתב לכתובת המייל הנ"ל.

טופס הגשת הצעה למיזם בתוכנית מתאר גוש אדומים


   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות