Current Articles | Archives | Search


וועד גושי / וועד מקומי

Thursday, December 27, 2018
אסיפה אגודת מתיישבי גוש אדומים
p.p1 {margin: 2.9px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.5px Fontext} אגודת "מתיישבי גוש אדומים" בה חברים עקרונית כלל תושבי הגוש מגיל 17 ומעלה, מקיימת "זהות ועדים" עם הוועד המקומי כפר אדומים (זהות פרסונלית של חברי ההנהלה בשני הגופים). כחברי ההנהלה של האגודה (וממילא – של הוועד המק...
קרא עוד...
Thursday, March 31, 2016
בקשה לקבלת מידע מן הציבור (1/16 RFI) - אגודת מתיישבי גוש אדומים
בימים אלו מתקיימת עבודת תכנון משותפת להכנת תוכנית מתאר לגוש אדומים. תוכנית זו תכלול את כל הקרקעות שבתחום השיפוט של כפר אדומים ומטרתה לקדם מבט ארוך טווח של המרחב, לייעד קרקעות לשימושים שונים ולקבע את מערכות התשתית והדרכים. התוכנית תבנה על בסיס התוכניות שהוכנו בעבר על ידי גדעון חרל"פ ורכס-אשכול, שלא...
קרא עוד...
Thursday, May 29, 2014
עדכון קייטנות קיץ
לקראת הקיץ הקרב אנחנו מתארגנים על קייטנות גוש אדומים. משרד החינוך החליט השנה לסבסד את הקייטנה של כיתות א-ב ולכן מערך הקייטנות בגוש קצת משתנה. קייטנת כיתות א-ב תתקיים בבית הספר ובאחריות ביה"ס בין התאריכים ד' – כ"ד בתמוז, 2/7-22/7 בעלות של 300 ₪ להורה (משרד החינוך מסבסד את הרוב). קיי...
קרא עוד...
Monday, March 31, 2014
הזמנה להגיש מועמדות לועד הנהלה של האגודה הגושית
Tuesday, March 04, 2014
תקציב אגודת גוש אדומים 2014, טיוטת דו"חות כספיים 2013
 תקציב אגודת גוש אדומים 2014 להורדה כאן טיוטת דו"חות כספיים 2013 להורדה כאן
Tuesday, February 18, 2014
אסיפת חברים שנתית
ביום שני – ח' באדר ב' 10 במרץ 2014 תתקיים אסיפת חברים של אגודת מתיישבי גוש אדומים. האגודה המשותפת לאלון, פכר אדומים ונופי פרת. האסיפה תתקיים במועדון בנופי פרת בשעה 20:00, ובשעה 20:30 תחל בכל קוורום. על סדר היום: אישור מאזנים לשנת 2013 – ניתן לעיין במאזנים באתרי האגודות. אישור ...
קרא עוד...
Tuesday, February 12, 2013
אגודת מתיישבי גוש אדומים - עדכון
תושבי גוש אדומים היקרים! לאחר שלש שנים של הכנות, יצאנו לדרך המשותפת. בהתאם לצו שר הפנים המחייב ניהול מוניציפאלי של כל היישובים, שאינם ערים ומועצות מקומיות, על ידי וועד מקומי ולא על ידי אגודות שיתופיות ובשל ההכרה של משרד הפנים בכל גוש אדומים רק כישוב אחד, יצאנו כבר לפני למעלה משלש שנים לתהליך משות...
קרא עוד...
Wednesday, June 20, 2012
תקנון אגודה גושית - סופי
להורדה כאן
   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות