כפר אדומים הוא אגודה שיתופית. רוב האנשים החיים ביישוב הם חברי אגודה, וכדי לבנות או לקנות בית ביישוב יש להיות חבר אגודה. הסמכות העליונה ביישוב היא אסיפת החברים,  הניהול ע"י וועד הנהלה - וועד מתנדב מחברי האגודה הנבחר אחת לשנתיים, והניהול השוטף ע"י מזכירות היישוב הכפופה לוועד ההנהלה. 

תקנון היישוב המלא נמצא לעיון כאן

   
על הועדות

אחד ההבדלים המהותיים בין יישוב עירוני לבין יישוב קהילתי, של התושבים ועבורם, תלוי במעורבותם של מתנדבים העושים למען הכלל . הוועדות נבחרות אחת לשנתיים, להלן מספר קווים מנחים המאפיינים כל ועדה -

ועדת פיתוח ובנייה – 5 חברים. פיתוח שוטף של המבנים הציבוריים, תכנון עתידי של הבנייה הציבורית ובכלל בכפר, שיפור נגישות לכלל האוכלוסייה, בטיחות בדרכים ומיפוי צרכים של סוגי האוכלוסיות בכפר, שימור ופיתוח תשתיות.

ועדת חינוך לגיל הרך - 3 חברים. עבודה מול רכזת לגיל הרך, חשיבה מחודשת וארוכת טווח למערך הגנים והמעון ביישוב. חשיבה על פעילויות אחר הצהריים המיועדות להורים ולילדיהם.

ועדת חברה וקהילה –  5 חברים. הוועדה בשיתוף ועדות קליטה וחינוך תחשוב על דרכים לחיזוק החוסן הקהילתי, על דרכי פעולה למען הפצת החזון החוצה ודרכים לשימור המרקם הקהילתי של 'כלל ישראל' בכפר.

ועדת נוער –  3 חברים. הוועדה תלווה את רכזי הנוער בסלילת הדרך החינוכית-עתידית לנוער היישוב, בחיזוק המעורבות בין המבוגרים לנוער ולהיפך תוך התייחסות
לכלל הנוער ולשימור המרקם הקהילתי.

ועדת קליטה – 3 חברים.  קבלת תושבים חדשים ליישוב, ליווי המשפחה בשנה הראשונה מרגע הפנייה, דרך חוגי בית ועד להחלטה משותפת עם הקהילה לגבי התאמתם לסוג החיים בכפר אדומים.

ועדת ביטחון – 3 חברים. ליווי הרבש"צ, בכל העבודה הביטחונית ביישוב, פיתוח אמצעי אבטחה נוספים, הכשרת צוות כוננות למוכנות מקסימאלית, עזרה וחשיבה לגבי מערך השמירה השוטף והגושי.

ועדת בריכה – 5 חברים. קביעת מדיניות שימוש בבריכה כגון - לו"ז, מדיניות ניהול, תקציב, מדיניות פיתוח וכו'. עזרה למנהל/ת הבריכה בתכנונים אופרטיביים לטווח הרחוק.

 וועדת ביקורת -

 

וועדות נוספות (ללא בחירות)

וועדת עזרה

וועדת יולדות


רשימת חברי הוועדות המכהנים כיום - בשימושון

   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות