מידע שוטף ועדכונים >> כל המכרזים 

מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום רביעי 20 יולי 2016
למועצה האזורית מטה בנימין דרוש/ה סייעת אם / סייעת שניה לגננת בגן ממ"ד בישוב כפר אדומים
 

היקף משרה -        5 ימים, 89% משרה

שעות העבודה - א - ה   07:30 - 15:00   

ו 7:30 - 13:00 

                         יום חופשי בתאום עם הסייעת המשלימה

תיאור התפקיד - 1. סיוע לגננת בעבודות הגן השונות:השגחה על הילדים, קישוט, 

סדר, פעילויות עם הילדים. 

2. פתיחת הגן בשעה 07:30 

קבלת הילדים בבוקר ופרידה מהם בשעות הצהרים. 

3. ביצוע עבודות ניקיון הגן והחצר. 

4. טפול פיזי בילדים. 

דרישות התפקיד - גישה חינוכית וסבלנות לילדים, עזרה פדגוגית, ויכולת לעבודה פיזית.

תחילת עבודה -     ספטמבר 2016

על המעוניינים להעביר קורות חיים למזכירות הישוב עד לתאריך 1/8/16

לפקס: 02-5353510 או למייל: merav@k-adumim.co.il

מודגש בזאת כי רק מועמדים מתאימים יענו

חובה לציין את שם המשרה על גבי קורות החיים

  1. תקן הסייעת השניה מותנה בקבלת אישור תקציבי, הן של משרד החינוך והן של המועצה האזורית מטה בנימין לשנת הלימודים תשע"ז, על כל המשתמע מכך.
  2. במידה ומספר הילדים בגן ירד מ – 30, התקן עבור סייעת שניה יבוטל.
  3. במידה ולא יתקבל האישור האמור, ולו גם אחד מהגופים המנויים לעיל, רשאית המועצה האזורית מטה בנימין לבטל את המכרז, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ולמשתתפים ו/או לזוכה במכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, כלפי המועצה האזורית מטה בנימין.

   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות