מידע שוטף ועדכונים >> כל המכרזים 

מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום חמישי 11 ינואר 2018
מכרז למנהל בריכה כפר אדומים – - 2018
 

תיאור התפקיד

ניהול הבריכה שתהיה פתוחה לרחצה בין 19/4/2018 ל-

02/10/2018 .

ניהול ואחריות כוללת על תפעול הבריכה, שטחיה

ומתקניה על פי כל חוק ועל פי הנחיות האגודה

גיוס וניהול צוות עובדים כפי הנדרש בתאום עם האגודה.

הכנת הבריכה לפתיחת עונת הרחצה )כולל גם רישוי

עסקים ותיקונים נדרשים( וארגון סגירת העונה עם סופה.

ניהול הוצאות והכנסות במערכת ממוחשבת במסגרת –

התקציב שנקבע על ידי האגודה .

גיוס לקוחות בודדים וקבוצות, שיווק ופרסום. –

ייזום אירועים בתשלום, קייטנות וארגונים בתאום עם –

האגודה.

השתתפות בישיבות עם נציגי האגודה.

כפיפות למזכיר היישוב ו/או לנציגו. –

.

דרישות התפקיד

נסיון בניהול צוותים ו/או ארגונים.

נסיון בניהול בריכה או מתנ"ס יתרון -

נסיון ונכונות במתן שירות ללקוחות במגוון רחב מאד.

עבודה בשבתות, חגים ושעות לא שגרתיות.

נוכחות בבריכה ברוב שעות הפעילות של הבריכה לאורך

כל עונת הרחצה.

בוגר/ת צבא או שירות לאומי

פרטים טכניים

מועדי התעסוקה המדוייקים ייקבעו עם המנהל בהמשך –

בתקופה שבין 01/02/2018 ל - 20/10/2018 .

מעמד ושכר המנהל יועסק בתנאי ספק עצמאי או כעובד –

אגודה זמני בחוזה אישי כפי שיסוכם. –

יש להגיש בקשה עם קורות חיים והמלצות עד

15/01/2018 למזכירות כפר אדומים או למייל -merav@kadumim.co.il

פירוט מורחב של דרישות התפקיד יימסר למעוניין/ת דני -

מעוז טלפון - 054-4712279 .


   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות