איזור ארכיון 

החלטות אסיפה 


   
הרב גבי גולדמן
052-8361460
ggoldman@netvision.net.il
   

מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום ראשון 09 ספטמבר 2012
זמני תפילות לימים הנוראים וחג הסוכות תשע"ג
 
הזמנים משותפים לשני בתי הכנסת, אלא אם כן צוין אחרת

סליחות

נוסח ספרדי 5:00סליחות נוסח אשכנזי 5:35 מנין שני 7:05
סליחות במוצאי שבת כי תבוא 24:30
[קודם לכן מניין מוקדם 22:30]

ערב ראש השנה – יום ראשון בשבוע

סליחות אשכנזי בערב ראש השנה 5:15; 6:45נהגו לטבול במקוה בערב ראש השנה ובערב יום כיפור
הדלקת נרות 18:05
מנחה 18:20
מנחה בבית הכנסת בגבעה המערבית 18:35
דרשה ומעריב

יום א' של ראש השנה – יום שני בשבוע

שיעור בוקר במועדון, ר' יואל 5:00שחרית – מנין ספרדי פתח אליהו 7:00 הודו 7:30
מנין אשכנזי 7:30
תקיעת שופר 9:30
דף יומי 17:10
מנחה מנין ספרדי 17:40
מנחה מנין אשכנזי 17:50
אחרי מנחה תשליך, יתקיים גם במצפור הששה
שיעור לשני המניינים במועדון
מעריב 19:00

יום שני של ראש השנה – יום שלישי בשבוע

שיעור בוקר במועדון, ר' יואל 5:00שחרית – מנין ספרדי פתח אליהו 7:00 הודו 7:30
מנין אשכנזי 7:30
תקיעת שופר 9:30
דף יומי 17:30
מנחה 18:00
שיעור
מעריב וצאת החג 19:15

צום גדליה – יום רביעי בשבוע

סליחות כפי שפורט לעילמנחה וערבית 18:10
סיום הצום 19:02
בעשרת ימי תשובה מנחה ב 18:20
שבת תשובה - פרשת וילך
הדלקת נרות 18:00
מנין ראשון 7:00
המנין המרכזי 8:30
דרשת שבת תשובה אחרי מניין שני
דף יומי 17:30
מנחה 18:00
צאת השבת 19:12
ערב ניגונים ושירי נשמה במועדון 20:30.

מעבר לשעון חורף – מוצאי שבת תשובה

יום הכיפורים – יום רביעי בשבוע

בערב יום כיפור בבוקר נהגו לעשות כפרות ולהעביר את הכסף לצדקה. קופות תוצבנה בבית הכנסת. נא לא להציב קופות ללא אישור הגבאים.
סליחות אשכנזי בערב יום כיפור 7:15
מנחה גדולה ערב יום כפור 13:30
סוף זמן אכילה והדלקת נרות 16:52
תפילה זכה 17:00
כל נדרי 17:10

אחרי מעריב שיעורים ודף יומי במועדון ובבית הכנסת
שיעור בוקר במועדון 5:00
שחרית יום הכיפורים 7:00
מנחה 15:15
נעילה 16:25
סיום הצום 18:07

סוכות – יום שני בשבוע

דף יומי בערב חג 6:45הדלקת נרות 16:45
מנחה ערב סוכות 17:00
שחרית מנין ראשון 6:45
דף יומי 7:45
שחרית המנין המרכזי 8:30
מנחה ולאחר מכן שיעור 16:45
ערבית 17:55
צאת החג, הבדלה ללא בשמים ונר 18:00

חול המועד סוכות

שחרית מנין ראשון - נוסח ספרדי 6:00 מנין שני 7:30
מנין שלישי 8:30
מנחה וערבית 17:00
מעריב מנין שני ולאחריו דף יומי 21:00
שבת חול המועד סוכות
הדלקת נרות 16:43
מנחה 17:00
שחרית מנין ראשון 6:30
דף יומי 7:45
המנין המרכזי 8:30
קריאת מגילת קהלת אחרי מוסף
מנחה ולאחריה סעודה שלישית בסוכה 16:45
מעריב 17:50
צאת השבת 17:54

מוצאי שבת תיקון ליל הושענא רבה

לימוד החל מ 20:30 בסוכת משפחת גולדמן בנושא ספר קהלת, הציבור מוזמן. רשימת השעורים תתפרסם בנפרד.
שחרית בהושענא רבה, ותיקין-ספרדי 5:10
מנין שני 7:30
מנין שלישי 8:30

שמיני עצרת ושמחת תורה – יום שני

בליל שמחת תורה יתקיימו תפילות והקפות בגבעה המערבית. בבוקר יתקיימו שם רק תפילות שחרית ומוסף. הקפות וקידוש יערכו יחד בבית הכנסת הגדול.
הדלקת נרות 16:40
מנחה ערב החג 16:55
הקפות בליל שמחת תורה 17:25
שחרית 7:45
הלל, קריאת תורה וחתנים 8:30
להביא ילדים מוקדם לעלייה לתורה "עם כל הנערים". 'יזכור' לא לפני 9:00; תפילת הגשם ומוסף. תחילת הקפות ובמקביל עליות לתורה.
קידוש 11:00
שיעורי נשים בספריה 11:15
מנחה אחרי הקפות ב12:30 וגם ב 17:00
דף יומי 17:15
ערבית 17:50
צאת החג 17:52

"תקעו בחדש שופר, בכסה ליום חגנו" – איזהו חג שהחודש [הירח] מכוסה בו? הוי אומר – זה ראש השנה.
כל המועדים במילואו של הירח או קרוב למילואו, וראש השנה בכיסויו של הירח. שישראל נמשלים לירח, והם מאירים בשבתותיהם ובמועדיהם; ובראש השנה הם ממעטים עצמם ומכסים על גדולתם מאימת יום הדין. ואף הקדוש ברוך הוא מכסה על עוונותיהם ובא עמם במחילה וסליחה. [על פי ספר התודעה]
בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה וחג שמח
גבריאל גולדמן

   

Indicates required fields

פרטי ההתקשרות שלך

ההודעה שלך

   
   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות