איזור ארכיון 

החלטות אסיפה 


   

שוכרים בכפר אדומים!

להתמצאות כללית אנא קראו על אודות היישוב, ועל היותו יישוב מעורב.

פרסום יחידות השכרה - דרך הלוחות באתר.


עד לפני כמה שנים, כל מי שגר ביישוב היה רק מועמד או חבר אגודה. במהלך העשור האחרון נבנו בכפר יחידות להשכרה, נוצר סטטוס חדש של אנשים המהווים חלק מהקהילה, אך אינם חברים בה, מצב שבאופן טבעי משפיע על אופי הקהילה ודרש הסדרה מסוג כלשהו, לטובת כל הנוגעים בדבר.
   

הודעה לשוכרים

בהמשך להחלטת האסיפה, על משפחות השוכרים למלא טופסי קליטה ולהעבירם למזכירות.

בהמשך נזמן את המשפחות לראיון. 

הטופס להורדה: טופס קליטה לשוכרים (מעודכן 26.10.15)

ועדת קליטה

   

בהתאם להחלטת האסיפה מיום 3.12.14, בנושא מדיניות יחידות ההשכרה למגורים בישוב, הוצאו מכתבים לבעלי יחידות השכרה.

לכבוד
משפחות המשכירים בישוב

שלום רב,

הנדון: השכרת יחידת הדיור בביתכם – עדכון

בהתאם להחלטת אסיפת החברים, בתחילת שנת 2016 יעודכן גובה המס המושת על משפחות שוכרים שאינם חברי אגודה או מועמדים לחברות באגודה כולל בני חברים המתגוררים בישוב והמשלמים מיסי תושב. העדכון אמור לשקף את העלות המלאה של מיסי האגודה, ללא קיזוז בגין ההכנסות מנכסי האגודה.

בהחלטת האסיפה נקבע שמשפחות שוכרים יעברו מסלול קבלה (ראיון) ע"י ועדת הקליטה, ובהתאם להחלטה יקבעו אחת משלוש האפשרויות הבאות:

  1. קבלה מועדפת לפונים בעלי פרופיל שהכפר מעוניין לעודד.
  2. קבלה.
  3. דחיה – במקרה של אי התאמה.
שוכרים שיעברו ב"קבלה מועדפת" יזכו להטבה משמעותית במיסים. שוכר ו/או משפחת בני הישוב, שאינם מועמדים לחברות, שלא יעבור ועדת קבלה או שידחה, יידרש לתשלום מלוא המס כפי שיוחלט ובמקביל לא יוכל להגיש מועמדות לחברות באגודה למשך 5 שנים מיום הגעתו לישוב.

 
על מנת למנוע אי נעימות ולהיערך לקיץ הקרוב בו בדר"כ מתבצעת החלפת משפחות ביחידות ההשכרה, אנו פונים אליכם להפנות את משפחת השוכרים בביתכם (במידה ואינם חברים או מועמדים, כאמור) לביצוע הראיון ע"י ועדת הקליטה של הישוב.

תאום הראיון יעשה ישירות עם חברות ועדת הקליטה: ארנה מקוב, רחלי גלמן ונעמה בן ארי.

תוצאות ההחלטה יועברו אליכם ע"י הועדה במקביל להעברת ההחלטה למזכירות. בהתאם להחלטה יקבע גובה המס שיידרש ממשפחת השוכרים החל מינואר 2016.
נא הערכותכם בהתאם.

בברכה
שמיל גרוסמן
מזכיר הישוב

   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות