ברוכים הבאים לכפר אדומים!

להתמצאות כללית אנא קראו על אודות היישוב, ועל היותו יישוב מעורב.
רוצים להצטרף אלינו? לפניכם כל המידע הנדרש
   

הליכי קליטה ומועמדות לישוב כפר אדומים

תהליך הקליטה כולל מספר שלבים:

 • חתימה על טופס בקשה להתקבל כחברים לאגודה.
 • מילוי שאלון, אליו יצורפו המסמכים הרלוונטיים (צילום תעודות זהות, תעודות שחרור, תמונות, קורות חיים וכל טופס אחר שתתבקשו).
 • חתימה על טופס ויתור סודיות.
 • השתתפות בחוג בית.
 • ראיון אישי עם ועדת קליטה.
 • מבחני התאמה ליישוב קהילתי מעורב .
לאחר קבלת הנתונים ועדת קליטה תקבל החלטה באם להמשיך את התהליך ולקבל את המשפחה כמועמדים קליטה ביישוב או שהועדה תחליט על הפסקת תהליך הקליטה.במהלך המועמדות תדרשו לקחת חלק בארגון ובהשתתפות באירועי תרבות הנערכים בישוב ובאסיפות חברים.
לאחר שנה של מועמדות המשפחה  צריכה לקבל אישור האסיפה אם התקבלה לחברות באגודה או לא.

בסיום הליך הקליטה (כל השלבים שתוארו לעיל), תקבלו 'טופס ורוד' (שאלון למועמדים להתיישבות של החטיבה להתיישבות – ההסתדרות הציונית העולמית) איתו תגיעו למזכירות לשם התחלת תהליך המועמדות הכולל:

 • פתיחת תיק ומילוי טפסי הצטרפות לישוב ולהסתדרות הציונית.
 • תשלום לקרן פיתוח והשקעות (דמי הקמה) שמשמשת כקרן שאינה מוחזרת.
 • מגורים בישוב.
תשלום לקרן פיתוח והשקעות ציבוריות לישוב (דמי הקמה) נעשה עפ"י החלוקה הבאה:
 1. משפחה הרוכשת בית מוכן או מקבלת זכויות כבר רשות במגרש לבניה עצמית – משלמת את מלוא סכום קרן ההשקעות והפיתוח לישוב לפני רישום המגרש בהסתדרות הציונית בסכום של 55,000 ₪ צמוד למדד יוני 2007. (למשפחה העוזבת את הישוב לפני עליה לחברות יוחזר סכום דמי ההקמה למעט 5000 ₪ שאינם מוחזרים אלא במקרה של עזיבה בחודשיים הראשונים).
 2. משפחה המתחילה מועמדות בקרוואן/שכירות דירה, ללא קבלת שטח לבניה/בית מוכן, משלמת עפ"י ההסדר הבא: (החלטת אסיפה מיום 7/7/07
  1. 5000 ₪ (צמוד למדד יוני 2007) בתחילת המועמדות שאינם מוחזרים במידה והמשפחה עוזבת (למעט במהלך החודשיים הראשונים).
  2. 10,000 ₪ עם העליה לחברות (עד תום השנה הראשונה),(אלא אם רוכשים בית במהלך התקופה). – סכום זה יוחזר במקרה של עזיבה לפני עליה לחברות באגודה לאחר מכן הסכום לא יוחזר.
  3.  ע"מ להיכנס לרשימת המתנה למגרש יש להשלים סך של 10,000 ₪ צמוד למדד יוני 2007 ע"ח דמי ההקמה, לאחר עליה לחברות.
  4. הסדרת יתרת התשלומים (30,000 ₪) ביום הקצאת המגרש (או קניית בית).
 3. ניתן לפרוס את דמי הקמה בסך כולל של עד 18 תשלומים. בתשלום במזומן – השלמת תשלום במלואו (ללא פריסה) ביום הקצאת המגרש בהנחה של 5,000 ₪.
 4. בנוסף לדמי ההקמה – אגרת מבני ציבור תשולם במלואה על ידי הבונה ישירות למועצה לפי מחיר קבוע למ"ר כפי שתקבע המועצה האיזורית מטה בנימין.
 5. מחיר דמי ההקמה לבנים ממשיכים יעמוד על חצי מהסכום, לכל אחד מהסעיפים 1-2.

כניסה לקרוואן למעוניינים תעשה בתיאום עם המזכירות. רצוי וכדאי להודיע מראש כמה שיותר זמן כדי שניערך למציאת קרוואן מתאים.
על המשפחה להפקיד סכום של 5000 ₪ , שישמש ערבות לשמירה על הקרוואן.
בהתאם לאסיפת מיום 19.5.13 , עלות שכ"ד מלא הינו: 1403 ₪ לקרוואן קטן, 1870 ₪ לקרוואן גדול, 2200 ₪ לקרוואן גדול + ( 5 חדרים), 2503 ₪ לקרוואן חדש קטן, 2860 לקרוואן חדש גדול.
העלות למועמדים בקרוואן קטן (3 חדרים) הינה 1073 ₪, לקרוואן גדול ( 4 חדרים ) 1,430 ₪, קראוון גדול + (5 חדרים ויותר) 1760 ₪ , לקרוואן חדש 1733ש"ח , לקרוואן גודל חדש 2090 ₪.
העלות לבנים ממשיכים שהחלו מועמדות תעמוד על סך של 908 ₪ לקרוואן קטן, 1265 ₪ לקרוואן גדול, 1595 ₪ לקרוואן גדול +, 1623 ₪ לקרוואן חדש, 1980 ₪ לקרוואן גדול חדש,למשך 18 חודשים. לאחר מכן יוחל התשלום כדין מועמד רגיל.
באם המשפחה לא תעלה לחברות לאחר שנת מועמדות או שנתיים לבנים ממשיכים , יועלה מחיר שכר הדירה ב10%, לאחר שנתיים יעלה ב20%.


בכל בעיה ושאלה ניתן לפנות למזכירות הישוב, או לועדת קליטה ונשתדל לעזור ככל יכולתנו.

בהצלחה,
ועדת קליטה

   

אפשרויות בניה ביישוב

בימים אלה החלה בניה בשכונת ״נופי בראשית״.
לגבי אפשרות רכישת בית יד  שניה - ניתן להתעדכן בלוחות כאן באתר, או לברר במזכירות אם ידוע.
למועמדים קיימת האפשרות לשכור קרוואן מהיישוב, או לשכור דירה באופן פרטי.
פרטים נוספים אצל וועדת קליטה.
   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות