מוד
   
   

איזור ארכיון 

החלטות אסיפה 


   

מעון

מנהלת איריס אביטל
טלפון - 02-5355398
 
   

מעון יישובי

מעון הברבורים - גל אודה 5903357

   

גני ילדים

גן ניצנים 02-5353764
גן פרחים 02-5902566
גן צבאים 02-5903357
גן רימון 02-5356273
גן שקד 02-5903262
גן אתרוג 02-5905234
 
   

בית-ספר - אשכול צעיר א-ד

מנהלת, גברת אמירה פרלוב
טלפון - 02-5355285, פקס –02-5356530
school-kfar@barak.net.il
kfar-adumim.tikshuv.org.il/
   

בית ספר - אשכול בוגר ה-ח

טל: 02-6222886
פקס: 02-6888446

eshkol.boger@gmail.com

   

צופים

טל מקוב, מרכזת שבט יהודה
0542440567
s.yehuda2@gmail.com
   

עין פרת - מדרשה למנהיגות חברתית

 מכינה קדם צבאית  – 02-5905992
mechina@einprat.org
www.mechina.einprat.org
 
מדרשה גבוהה - 02-6566209
info@einprat.org
www.midrasha.einprat.org
 
   

בית ספר - תיכון

029669206
edumim@012.net.il
https://www.facebook.com/kanHighSchool

   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות